Prospecting

Prospecting jest to metoda służąca do identyfikacji osób lub firm, które z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać nabywcą oferowanych usług lub produktów.

Animierte Grafik zu Prospecting

Prospecting

Jak działa Prospecting?

Celem Prospectingu jest doprowadzenie nowego użytkownika do szukanej strony docelowej operatora strony. Przy tym chodzi o użytkowników , którzy dotąd nie mieli żadnego kontaktu z tą stroną internetową. W ramach Prospectingu muszą ci użytkownicy zostać zidentyfikowani, i to za pomocą profilu grupy docelowej. Te ściśle określone cechy grup docelowych mogą za tym zostać porównane z informacjami Cookie na Demand-Site-Platformie. Przy zgodności cech może zostać zaoferowana pożądana liczba odsłon. Ze względu na tą zgodność można spodziewać się podobnego zachowania konsumenta.

Przy Prospectingu jest zatem ważne posiadanie informacji dotyczących grup ukierunkowanych aby można było dopasować profil, który nie jest przestarzały. Operatorzy Prospectingu posiadający rzeczywiste dane oraz First-Party-Data-Sets mają tą korzyść, że ich dane są zawsze aktualne. Przy danych, które nie są już aktualne istnieje ryzyko, że oferowane Ad Impressions (indywidualne odsłony reklam), będą dla użytkownika już nie istotne.

Animierte Grafik zu Prospecting

Różnica miedzy Prospectingiem i Retargetingiem

Podstawowa różnica między Prospectingiem a Retargetingiem polega na liczbie odwiedzin na stronach internetowych przez użytkowników. Celem Prospectingu jest ściągnięcie nowych, zakwalifikowanych użytkowników na strony operatorów reklamowych, którzy nie mieli przedtem jeszcze żadnego kontaktu z taką stroną. Z kolei przy Ratergetingu cała uwaga zostaje zwrócona na użytkownika, który miał już do czynienia z taką strona operatora reklamowego, dzięki czemu odpowiednie dane i informacje zostały zapamiętane za pomocą Cookie. Tak więc do Prospectingu, liczą się te aktywności reklamowe, które miały miejsce przed wejściem na stronę internetową, natomiast Ratergeting to wszystkie kontakty zebrane po wejściu użytkownika na stronę operatora.

Powiązanie między Prospecting a Ratergeting

Prospecting jest podstawą dla udanego Ratergetingu. Bez Prospectingu, operator reklamowy mógłby mieć wpływ wyłącznie na użytkowników, którzy już byli na jego stronie internetowej. Poprzez brakujący Prospecting zmniejsza się ilość użytkowników, których operator strony mógłby zainteresować, poprzez użycie tej metody, swoimi reklamami. Dlatego ważne jest wykorzystać kombinacje z obu środków, aby poprzez prospecting ściągnąć nowych użytkowników i dzięki sposobom rateringu zwrócić ponownie ich uwagę na daną stronę internetową lub docelową.